Arvoni

Poliitikon valinnassa on olennaisinta hänen arvonsa. Poliitikko valitaan aina useammaksi vuodeksi eteenpäin, eivätkä nyt ajankohtaiset asiat ole välttämättä merkityksellisiä enää kahden - saatika neljän vuoden päästä. Muutamia poikkeuksiakin toki on. Sen sijaan arvot pysyvät suhteellisen muuttumattomina ja ohjailevat rationalisuuteenkin pyrkivää päätöksentekoa. Siksi tärkeimpänä tässä kampanjassa haluan nostaa esille arvojani.

Vihreys

Mielestäni ilmastonmuutos on suurin uhka yhteiskuntamme vakaudelle. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien on yksinkertaisesti lakattava nousemasta. Siksi kannatan vähähiilisiä energiantuotantomuotoja, kuten uusiutuvia ja ydinvoimaa. Muita tärkeitä työkaluja ovat liikenteen ja ruuantuotannon uudelleenjärjestelyt.

Tiede, koulutus ja teknologia

Tiede on ainut keino, jolla Suomen kaltainen pieni maa voi kilpailla maailmassa. Vahva tiede vaatii vahvaa koulutusta, joka alkaa jo päiväkodissa. Lisäksi koulutus on nähdäkseni paras keino osattomuuden ja eriarvoisuuden parantamiseksi. Siksi kannatan koulutukseen panostamista pikkulapsesta vaariin. Uskon vahvasti tieteen ja teknologian olevan vastaus suureen osaan ihmiskunnan haasteista.

Sukupuolten välinen tasa-arvo

Kannatan vahvasti sukupuolten välistä tasa-arvoa, enkä pahastu jos minua sanoo feministiksi. Subjektiivisesti tärkeimmäksi korjattavaksi koen asepalveluslain, joka asettaa toiselle sukupuolelle pakkotyövelvoitteen. Lisäksi poikien tyttöjä huonompaan koulumenestykseen pitää kiinnittää huomiota. Naiset taas pääsevät selkeästi miehiä heikommin johtaviin asemiin, joten heitämme hukkaan valtavan määrän potentiaalia. Vanhemmuuden kustannukset sukupuolille on tasattava. Transsukupuolisten steriloinnista on luovuttava ja lasten annettava kasvaa sukupuoli-identiteettiä pakottamatta.

Solidaarisuus

Pärjäämme paremmin kun autamme toinen toisiamme. Markkinatalous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Näen, että vahvemmalla on velvollisuus auttaa heikompaa – ja että hän hyötyy itsekin tästä, vähintäänkin henkisesti.